geboortekaartjes van buskaartje.nl

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

0

Originele en hippe geboortekaartjes en trouwkaarten

Verzenden en Retourneren

Artikel 4. monsters en modellen
4.1 B.U.S. Kaartje verstrekt tegen betaling van EUR3,75 incl BTW en verzendkosten een proefmodel aan consument. 
4.2 Als de consument meerdere modellen wil ontvangen zijn alle volgende modellen €3,75 per stuk.

Artikel 5. totstandkoming van de opdracht
5.1 De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de consument, na goedkeuring digitale proefdruk (indien van toepassing) en vooruit betaling van het totaal bedrag. Richtlijnen voor tijdige aanvaarding:Bij geboortekaartjes 4 weken voor de uitgerekende datum.Bij trouwkaarten 3 weken voor de datum van verzenden (trouwkaarten worden in de regel 6 weken voor de trouwplechtigheid verzonden). In alle van bovenstaande gevallen geld dat de bestelling wordt verzonden na ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 6
. Levering
6.1 B.U.S. Kaartje gaat over tot levering op van een tevoren afgesproken datum. Mits aan de voorwaarden van artikel 5.1 is voldaan.In geval van geboorte zal B.U.S. Kaartje er alles aan doen in termen van redelijkheid, om op de dag van geboorte te leveren. Indien dit niet haalbaar is zal B.U.S. Kaartje niet later dan 2 werkdagen na de geboortedatum leveren, tenzij er sprake is van overmacht. Onder leveren wordt in geval van verzending verstaan het afgeven bij de vervoerder.
6.2 Onder overmacht wordt o.a.verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld TNT Post. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van B.U.S.Kaartje het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten. 
6.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal B.U.S. Kaartje de voor levering bestemde Buskaartjes opslaan nadat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. B.U.S. Kaartje zal deze artikelen maximaal 3 weken bewaren tenzij er met de consument iets anders is overeengekomen.
6.4 Indien de consument gebruik maakt van de verzendservice van B.U.S. Kaartje verstuurt B.U.S. Kaartje de Buskaartjes rechtstreeks aan de consument. Op de leverdatum (zie 5.1) geeft B.U.S. Kaartje de artikelen tijdig af bij Post.nl.
6.5 Indien de consument geen gebruik maakt van de verzendservice kunnen de Buskaartjes op afgesproken leverdatum ( zie 5.1) bij B.U.S. Kaartje worden afgehaald of worden toegezonden per post. De kosten voor het toezenden per post zijn voor de consument.
6.6 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal worden uitgeleverd, zal de eerste levering plaatsvinden binnen 2 weken na opdracht. 
6.7 Indien er fouten in de levering ontstaan door toedoen van derden bijvoorbeeld TNT post, sluit B.U.S. kaartje haar aansprakelijkheid uit (zie ook Artikel 11)

Artikel 7
. betaling
7.1 Bij opdracht dient het totaal bedrag vooruit betaald te worden ( zie artikel 5.1)
7.2 Indien de consument de opdracht wil annuleren zal B.U.S. Kaartje afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering de betaling binnen 14 dagen na annulering terugstorten op de rekening van de consument. B.U.S. Kaartje heeft het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht gemaakt zijn in te houden op het bedrag in geval van een reeds opmaakt kaartje is dat 20% van het totaalbedrag.
7.3 Als de consument verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die B.U.S. Kaartje maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de consument.  

Artikel 8
. vrijwaring
8.1 De consument vrijwaart B.U.S. Kaartje voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het Buskaartje worden verwerkt.
8.2 Als de consument aan B.U.S. Kaartje informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van B.U.S. Kaartje.